Vores tur til Egypten i november 2004.     

(Ved tryk på F11 knappen får du fuld skærm)

Home

 

Rejser

 

Slægtsforskning

 

Andre emner

Her et kort over Nilen som viser området imellem Luxor og Aswan, hvor vi sejlede  med et krydstogtskib. Som det ses er der utroligt mange seværdigheder på denne strækning, vi så slet ikke dem alle. Vi foretog turen sammen 3 andre par.

 

Vi er kommet ombord på vores Nil krydstogtskib "Nile Pioneer I" som startede fra Luxor.
Vi forlader her Luxor for at sejle til Edfu. Inden vi kommer til Edfu skal vi igennem Esna slusen, hvor skibet bliver hævet ca. 6 m.

 

 Det traditionelle fartøj på Nilen, felukkaen der kan drives frem både med sejl og årer.

 

Horus Templet i Edfu, det er det bedst bevarede tempel i Egypten bl. a. fordi det har været sandet til. Det er bygget  ca. år 200 f. Kr. af Ptolemæus d. 3.

 

Ved afsejlingen fra Edfu, så vi hvordan kuske og heste fik sig en svalende dukkert i Nilen.

 

Nilen løber i næsten hele sit forløb imellem 2 bjergkæder, i det lave område imellem bjergkæderne dyrker man jorden ved hjælp af vanding, her er et lavt område som bruges til afgræsning af kvæg. Visse steder så vi også vandbøfler.

 

Vi er nu kommet til Aswan, vi besøger Isis Templet fra Philæ øen. Det er nu flyttet til Agilkai øen fordi det allerede var delvist oversvømmet efter at den gamle dæmning (år 1900) blev bygget og ville være blevet fuldstændigt oversvømmet med den nye store dæmning. Derfor betalte Unesco i 1960erne et italiensk firma for at flytte templet. Et kolossalt arbejde.

 

Normalt blev der brugt sandsten til at bygge templerne i Egypten, men til særlig fine ting f.eks. obeliskerne blev der brugt granit, det fandtes kun ganske få steder bl.a. syd for Aswan, hvor vi besøgte dette stenbrud. Vi ser den ufuldendte obelisk, som efter sigende skulle veje omkring 700 T.. Der er til templerne I Luxor blevet hentet obelisker på omkring 300 T., som i et stykke er blevet bragt ned til Nilen og på sivbåde sejlet til Luxor. Det hele indenfor en tidsperiode på 7 mdr. Det er imponerende, når man tænker på at de kun havde kobberværktøj til rådighed.

 

Vi prøvede også at sejle i felukka, det er en charmerende bådtype, den har et meget stort ror så den er meget manøvredygtig selv ved svag vind.

 

Vi var også på en motorbådstur til en nubisk landsby. På vej hertil så vi det meget righoldige fugleliv ved bredderne af Nilen. Ved Aswan går bjergene helt ned til floden, så der er kun plads til en smal bræmme af bevoksning men med masser af dyreliv. Her er også masser af større og mindre øer som det er spændende at sejle rundt imellem.

 

Vi besøger et af husene i en nubisk landsby, her er stuen i et hus i landsbyen.
Nubierne boede oprindeligt i det område, der nu er bunden af Nassersøen, skabt af den store Aswan dæmning. De bor nu forskellige steder omkring Aswan. De har eneret på at sejle på Nilen, f.eks. er besætningerne på krydstogtbådene næsten udelukkende nubiere.

 

Det Ptolemæiske dobbelttempel i Kom Ombo, her tilbad man krokodiller og falke. Templet er bygget ca. år 200 f. Kr.

 

Der var anløbsplads lige nedenfor templet, så vi kunne gå derop.

 

En af de mange pumpestationer der pumper vand op til overrisling, denne er flydende. Vandstanden i Nilen kan variere meget, som det ses på flangetilslutningerne på røret bagved. 

 

 

Fra styrehuset på båden. Som det ses er instrumenteringen ganske simpel, man har instrumenter der viser omdrejninger på de 3 hovedmotorer, som har hver sin skrue (alle agter) samt indikatorer for gearindstillingerne. De røde håndtag er gashåndtag til de 3 motorer og de sorte håndtag er bakgear. Der er ingen radar og ingen ekkolod til at måle dybden. Der findes forøvrigt ingen søkort over Nilen, så ekkolod kan alligevel ikke bruges til noget. Båden styres udelukkende med de 3 skruer, og det er imponerende, hvorledes de kan manøvrere det store skib ind i sluserne, hvor der kun er ca. 1/2 m plads ved hver side. Og hvordan de finder vej om natten er en gåde. Udover de 3 fremdrivningsmotorer er der også 3 hjælpemotorer. Alle motorerne er MAN lastbilmotorer, hver på ca. 330 Hk.

 

 

Søjlehallen i Karnak tempelkomplekset er stor ca. 6000 m2. Der er 134 søjler som står ganske tæt, måske for at symbolisere en skov. Karnak tempelkomplekset er kolossalt stort, men man har også bygget på det i 2500 år, man startede ca. år 1950 f. Kr.

 

 Fra Kongernes Dal. Efter at man i omkring 1000 år havde begravet kongerne i pyramider begyndte man i omkring år 1500 f. Kr. at begrave kongerne her. I pyramiderne var det alt for nemt at lave gravrøverier. Her var så et bjerg som lignede en pyramide så man lavede huler i bjerget, hvor man så begravede kongerne.  Ialt findes her 64 grave bl.a.Tutankhamons, som var den eneste som aldrig blev røvet.

  

Fra Quarna. Det er her efterkommerne af gravrøverne bor, nu lever de af at "røve" turisterne ved at sælge alabastkrukker. Myndighederne vil gerne have nedlagt byen, så de har hverken indlagt vand eller strøm. Vand transporteres i tromlevogne som ses til venstre. Strøm laver de også selv med små generatorer.

 

Fra Hatshepsuts dødetempel. Hun var regerende dronning omkring  år 1470 f. Kr. Det ligger i forbindelse med Kongernes Dal.

 

Arbejderlandsbyen ved Kongernes Dal. Det var her, de arbejdere som udhuggede og dekorerede gravene boede, man ville forhindre at de havde kontakt med gravrøvere. 

 

 Memnon Kolosserne som oprindelig flankerede en kongegrav i Kongernes Dal.

  

Der er overalt masser af politi til at passe på turisterne.

 

Vi krydser Nilen ved Luxor, vi ser hvordan der er bygget en moske (minareten midt i billedet) inde i Luxor templet, som vi ser I baggrunden.

 

 

Vi var også nogle dage i Cairo, hvor vi bl.a. så pyramiderne I Giza. 

 

Mohammed Ali (Alabaster) moskeen i Cairo, den blev bygget i 1840 og ligger i det store Citadel- kompleks som blev bygget i 1175 af de daværende muslimske herskere over Egypten, forøvrigt med sten fra pyramiderne.

 

Muhammed Ali moskeen indefra. Den indvendige udsmykning er alabast (en blød stenart). 

 

Typisk udsigt over Cairo, her fra Citadellet.

 

Den gamle Khan el-Khalili bazar i Cairo. Den var nu mest for turister. 

 

Alabaster-sfinxen i Memphis. Memphis var den første hovedstad i det gamle Egypten grundlagt ca. år 3100 f.Kr. Det var nu ikke meget, der var tilbage af byen.

 

 

Fra Kong Djosers gravkompleks i Sakkara. Dette sammen med trinpyramiden stammer fra ca år. 2700 f.Kr. Vores ægyptiske guide Sawat mente, at denne gennemgang med rum til begge sider og med og lys for enden, havde stor lighed med det, man finder beskrevet i forbindelse med nær døds oplevelser (som f. eks. i Livet efter Livet).

 

Trinpyramiden i Sakkara.

 

Indgangen til Kong Djosers gravkompleks i Sakkara.

 

Der bages fladbrød til vores frokost, som vi indtog i landlige omgivelser. 

 

De 3 store pyramider i Giza fra ca. år 2500 f. Kr. Man ser Cairo i baggrunden, byen er vokset næsten helt sammen med pyramideområdet. 

 

Keopspyramiden tæt på.

 

Bådmuseet som ligger lige ved siden af Keopspyramiden. Den 43 m lange cedertræsbåd var begravet adskilt under de hvide blokke man ser til højre og blev først fundet i 1954.

 

Sfinxen og Khefrenpyramiden.

 

Et parti fra bygningerne omkring Sfinxen, byggestilen minder påfaldende om Inkaernes i Cusco i Peru, har der været en forbindelse?  

 

Vejsystemerne i Cairo er forbavsende velfungerende, dette er udsigten fra vores hotel, hvor vi ser en vejudfletning ved en af broerne over Nilen.

 

Cairo by night set fra vores hotelterrasse på 19. etage på Ramses Hilton. Man ser broen over Nilen med Cairo Tower i baggrunden. 

 

  

  

  

Tilbage 

  

 

Egyptisk musik   (Forudsætter "Windows Media Player". Musikfilen fylder 150Kb så det kan tage lidt tid før det starter)

På følgende hjemmmesider er nogle gode beskrivelser af det gamle Egypten og Nilen m. v.:

http://www.aerenlund.dk/egypten/cairo2004a.html

http://www.aerenlund.dk/egypten/

Opdateret d. 25. aug. 2011


www.rosendalolsen.dk