Home

 

Rejser

 

Slægtsforskning

 

Andre emner

 

 

 

Fra midten af 1969 til midten af 1971 var vi udstationeret i Kuwait. Det var i forbindelse med montagen af en petrokemisk fabrik.
I de første par måneder boede vi i Kuwait by's centrum, senere boede vi i bydelen Salmiah (kortet angiver Al Salimyeh) ca. 10 km. øst for Kuwait by.

Fabrikken lå i et industriområde 50 km syd for Kuwait by på kortet angivet med Mina al Ahmadi.

  Ophold i Kuwait 1969 - 1971.  

             ( Ved tryk på F11 knappen får du fuld skærm.)

 

   

 

Udsigten fra vores lejlighed i Kuwait by, de 2 grønne bygninger man ser til højre i billedet er parlamentet. Det er bygget af den danske arkitekt Jørgen Utzon. Det er en begravelsesplads man ser i forgrunden.

 

 

 

 

 

Fra udkanten af Kuwait by. Det ses at der er et meget stort boligbyggeri igang.

 

 

 

 

På tur i ørkenen. Den lille indhegning i baggrunden er en oliekilde.

 

 

På grund af de mange udstationerede vesterlændinge der dengang var i Kuwait, var der et antal lukkede klubber. De forskellige firmaer betalte så et større beløb for medlemskab for deres ansatte.
Klubben havde strand med vandski-muligheder, swimmingpool, tennisbaner, restaurant, o.s.v.
Her ser vi indgangen til Gazelleklubben, hvor vi var medlemmer.
Klubben lå ikke så langt fra det, der på kortet er angivet som North Pier.

 

 

 

Gazelleklubben set fra enden af badebroen, det var herfra man startede på vandskiene.

 

 

En lille landsby i nærheden af Gazelleklubben.

 

En park i Kuwait by. Beplantningen er der kun fordi der kunstvandes. Der er på dette tidspunkt ikke noget drikkevandsnet i byen. Vandet fordeles ved hjælp af tankvogne og opbevares i store åbne vandtanke på tagene af husene.

 

 

Vores hus i Salmiah, det havde 8 lejligheder. På huset til venstre ses vandtankene på taget. Fra tid til anden skulle tankene vaskes indvendigt for at fjerne det allestedsnærværende sand og støv.

 

Checkpoint ved en af de veje som førte ind i ørkenen. En tur i ørkenen om sommeren med over 45°C i skyggen er ikke til at spøge med.

 

 

En oliekilde i Burgan feltet, et af de største oliefelter i verden. Der kan producers på det nuværende niveau (2007) i de næste 40 år.

 

Fra Burgan oliefeltet. Man ser rørene fra de enkelte oliekilder, de har en diameter på ca. 12 cm. og de fører olien frem til et behandlingsanlæg, hvor man samtidig med at man mindsker det høje tryk som olien kommer med fra kilden, frigører den gas der kommer op sammen med olien. Da man ikke på dette tidspunkt ikke kunne bruge al gassen, blev overskuddet brændt af som man ser på billedet.
Man kan skimte behandlingsanlægget imellem flammerne.

 

Nogle af kilderne indeholdt også tungere gasser og så fik man sorte røgfaner som vi ser det her. Der hvor flammerne næsten er røgfri er det ren naturgas (metan), der bliver brændt af.

 

På dette tidspunkt (1969) var der stadigt mange beduiner som levede i ørkenen. Her en typisk beduinlejr, selvfølgelig med en stor bil og til højre ser man bl.a. vandtanken.

 

 

 

 

Beduinlejr med græssende kameler, det er om vinteren, man ser at bevoksningen er grøn til forskel fra forrige billede

 

 

En fælles aftentur i ørkenen til gasbålene ved oliekilderne var en fascinerende oplevelse.

 

 

Montering af reaktorer ved hjælp af en Derrick kran. Det var en meget tidskrævende metode når man sammenligner med hvad man idag kan klare med mobilkraner.Højden af reaktoren er omkring 60 m.

 

Montage af fabrikkens maskinhus, de 2 tårne med flammer er et nærliggende raffinaderi. Man ser også de store råolietanke i baggrunden.

 

Kølevandsrør klar til at blive gravet ned, diameteren er over 2m.

 

 

Fra en oase ved Jahra, her er en naturlig vandkilde og utroligt frugtbart.

 

Fra kamel markedet ved Jahra.

 

 

 

 

Kamelmarkedet.

 

Fra området nord for Kuwait by, Bahrah, man ser Bubiyan island i baggrunden.

 

 

Fra en landsby nord for Kuwait by.

 

 

Udgravninger på øen Failaka, de er i sin tid foretaget af professor P.V. Glob. Vi sejlede derover med en rigtig dhow

 

Museet på Failaka

 

 

 

 

 

 

 

Kuwait by. Den gamle havn hvor man bygger den traditionelle bådtype som kaldes en dhow. Den har en meget karakteristisk skrå mast.

 

 

 

 

 

 

Den traditionelle boremaskine bruges når man bygger en dhow.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuwait by. Et parti fra den gamle havn med de gamle dhows (bådene med de skrå master).

 

Kuwait by og den gamle havn.

 

 

Udsigt over den nu færdige fabrik, man ser på flammen på reaktoren til højre at anlægget nu også er i drift

 

Tilbage 

Opdateret d. 25. aug. 2011


www.rosendalolsen.dk